Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace velitelství 12. brigády Planá:

-velitelství brigády
-štáb brigády
-politické oddělení
-technické oddělení
-týl brigády
-podřízené jednotky:
velitelská rota
automobilní rota
brigádní obvaziště
veterinární ošetřovna
U velitelské roty bylo zaměstnáno 66 civilních osob.

Hlavní úkoly brigády byly:

1.ochrana státních hranic vpravo HM 3 Dyleň, vlevo HM 19/7 Železná

2.příprava a výcvik poddůstojníků-velitelů družstev a specialistů Pohraniční stráže plánovaný počet brigády byl 2022, tyto počty byly při dokončení reorganizace

Celé období bylo současníky i dnešními pamětníky hodnoceno jako velice problémové. Důvod byl spatřován v přeřazení poměrně velkého počtu důstojníků ze zrušené 3. karlovarské brigády PS  neznalých terénu ani dislokace bývalé 12. brigády.

V předchozí době, kdy byly plánské roty podřízeny sousedním brigádám došlo ke značným změnám v průběhu hraničního pásma. Hloubka pásma byla podstatným způsobem snížena.  Důvodem byly hospodářské požadavky na využití zemědělské půdy od hranice pásma přístupu prakticky až po SH.  Dále byly např. vydány nové směrnice pro povolování vstupu příslušníkům ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a lidových milicí do hraničního pásma.

Nové směrnice o vydávání propustek do hraničního pásma a zajištění režimu  v hraničním pásmu, bylo zrušeno dřívější ustanovení o zakázaném pásmu, bylo nařízeno přesné a viditelné označení hraničního pásma výstražnými tabulemi, na cestách závorami s bílo-červenými pruhy.

pokračování