Jdi na obsah Jdi na menu
 


     Brigáda v tomto období připravovala velitele družstev pro službu u Pohraniční a vnitřní stráže. K 28. 2. 1966 byla provedena její další reorganizace a tou byla úplně zrušena. K tomuto datu došlo k přemístění příslušníků z povolání k jednotlivým brigádám v rámci celé sestavy Pohraniční stráže. Vojáci a poddůstojníci základní služby byli přemístěni a zařazeni podle potřeby. Na velitelství v Plané zůstalo několik funkcionářů s úkolem zabezpečit likvidaci útvaru po personální a materiální stránce.
   
     Dne 1. 1. 1966 byly jednotky Pohraniční stráže převedeny na základě usnesení UV KSČ ze dne 26. 10. 1965 z podřízenosti ministerstva vnitra do podřízenosti ministerstva národní obrany. Tímto rozhodnutím byl sledován cíl vytvoření jednotného velení československých ozbrojených sil.  V rámci těchto rozsáhlých  reorganizačních opatření byla dnem 1. 4. 1966 zřízena 12. pohraniční brigáda VPS ministerstva národní obrany. Rozkazem číslo 013 velitele pohraniční stráže ze dne 5.3. 1966 bylo nařízeno převzetí bojové zástavy útvaru z vojenského historického ústavu Praha Žižkov, kde byla zástava uložena po zrušení 12. bPS v roce 1964. Zástava byla převzata dne 23. 3. 1966 náčelníkem organizačně-mobilizačně - doplňovacím oddělením mjr. KULTŠTEINEM.

     Nová podoba 12. pohraniční brigády probíhala do konce února 1966 a tvořily ji následující jednotky:

1. Školní prapor Zadní Chodov s velitelem mjr. Václavem ČERVENÝM
U praporu celkově 739 osob

2. Školní prapor Chodová Planá s velitelem mjr. Karlem POLINSKÝM
U praporu celkem 466 osob

3. Školní prapor Tisová s velitelem pplk.. Vojtěchem ŠIMONÍKEM
U praporu celkem 391 osob

Dnem 1. 4. 1966  byly převzaty od 5. bPS Cheb tyto pohraniční jednotky:
1.    rPS Dyleň
2.    rPS Mohelno
3.    rPS Slatina
4.    rPS Broumov
5.    rPS Branka
6.    rPS Pavlův Studenec
7.    rPS Vašíček

Výcvikový oddíl Halže             
 
Od 9. bPS Domažlice byly převzaty tyto jednotky:
8.    rPS Stoupa
9.    rPS Hraničky
10.  rPS Nový Dvůr
11.  rPS Diana
12.  rPS Železná
Výcvikový oddíl Rozvadov

pokračování