Jdi na obsah Jdi na menu
 


     Pohraniční roty byly organizovány do třech střeleckých čet, vždy po dvou družstvech. Družstvo zbraní  u 3 . čety jako druhé družstvo,  polochemické  družstvo  u 2. čety  jako 1. družstvo. Současně bylo v organizaci velitelské družstvo, ve kterém byli zařazeni řidiči, spojaři, kuchaři, zdravotní instruktor, vozka, topič a správce materiálu.

     Velkou změnou bylo vybavení rot novou technikou, pro kterou nebyla vydána potřebná nařízení ani organizační zabezpečení k zajištění jejího provozu a údržby. Díky podřízenosti ministerstvu národní obrany  byl upřednostňován zájem obrany státní hranice na úkor dosavadní ochrany. Podle představ tvůrců této koncepce měla Pohraniční stráž dosáhnout vysoké připravenosti k vedení bojové činnosti a dosáhnout tak úrovně nejlepších útvarů ČSLA. První zkouškou bylo spojenecké cvičení VLTAVA v roce 1966, které mělo demonstrovat před světem připravenost armád Varšavské smlouvy. /účastníky cvičení byla vybraná skupina důstojníků. Praporčíků a pohraničníků základní služby. Přes vzorné splnění úkolů se ukázalo, že úkol dosáhnout úrovně nejlepších útvarů ČSLA i z hlediska obrany, byl s přihlédnutím k stávající organizaci, technickému vybavení a úkolům ochrany nereálný.

     Výsledky prokázaly, že velitelé dokázali splnit úkol k neprodyšnému uzavření hranice, ale nedostatečné síly a prostředky i s ohledem časové rezervy pro organizaci stejně efektivní obrany, nelze dosáhnout.

   Příznivě vyvíjející se situace mezinárodní i vnitropolitická, umožnily postupně od roku 1964 začít s postupnému  nahrazováním elektrifikovaného třístěného zátarasu EZOH, signálním přístrojem SP – 60. K 1. červenci 1966 došlo v úseku brigády k jeho úplnému zrušení. V souvislosti s těmito zásadními opatřeními došlo k mírným změnám v organizaci zpravodajského zabezpečení SH spočívající např. ve zkvalitnění spolupráce s PPS, civilním obyvatelstvem a orgány MV SNB.

     Došlo k rušení dalších rot a pohraničních praporů, přešlo se na dvoustupňový systém řízení. Do organizace pohraničních rot byla a plánovány OT 64, OT 810 a tanky T-34.

     V roce 1967 bylo provedena reorganizace výcviku v poddůstojnických školách spočívající v prodloužení doby na 7 měsíců u spojovacího praporu a zkrácení na 4 měsíce u střeleckých školních praporů. V tomto rozsahu se prováděl i výcvik obsluh tarasnic a BzK.

60.leta-04.jpg
Nová technika OT 64 (SKOT) a OT 810 (HAKL)

 

 

 

 

 

 

 

 

pokračování