Jdi na obsah Jdi na menu
 


BRIGÁDA   V LETECH  1968 – 1969

     Rok 1968 uvedl do pohybu mnoho vojenských, sociálních i základních stranických principů a hodnot. Postupně docházelo k narušení kompletního systému řízení a ke zpochybňování základních metod práce. Postupně proběhla ideová a názorová diferenciace funkcionářů brigády, byla diskutována vedoucí úloha strany, jednota dělníků a rolníků, stanovy strany, byly řešeny otázky kdo je konzervativní , nebo progresivní, kdo je pro sjezd nebo proti,  kdo podporuje či odmítá 2000 slov, začaly útoky proti sovětských vojákům při cvičení Vltava. Velice intenzivně byla zpochybňována účelnost politického systému v ozbrojených silách na jehož konci je likvidace československého svazu mládeže. Probíhaly diskuse o oprávněnosti systému střežení státních hranic.

     Za těchto podmínek vstoupila plánská brigáda PVS MNO do srpna 1968. Vstup spojeneckých vojsk 21. 8. 1968 znamenal velký nárůst protisovětské hysterie u celé řady příslušníků útvaru. Projevily se např. v požadavcích nedat sovětským vojákům vodu, došlo ke zneužití vysílací stanice v Tisové, nacvičuje se obrana objektů apod. Na druhé straně jsou však odmítány útoky na čestné členy strany, jsou odmítnuty požadavky na otevření státní hranice. Část příslušníků vstup vojsk schválila.

     Po srpnovém období, kdy došlo  k opadnutí emocí nadále pokračovaly diskuse a poměrně ostré názorové střety. Po listopadovém zasedání ÚV KSČ  došlo k přijetí schválené rezoluce drtivou většinou příslušníků. Jako hlavní nebezpečí pro další rozvoj byl označen pravicový přístup ve straně a společnosti. K uklidnění došlo až po dubnovém a květnovém plénu UV KSČ v roce 1969. Jejich závěry byly přijímány většinou příslušníků.  Celé toto období se velice odrazilo ve velice nízké výslednosti zejména úrovni organizátorsko-řídící práce což se negativně projevilo i ve vlastní výslednosti ochrany státních hranic. Přestože  nedošlo k otevření státních hranic došlo v  tomto období k velkému počtu proryvů. Došlo k velké řadě změn v oblasti řízení OSH jako např. zrušení mírové podpory od součinnostních jednotek ČSLA, likvidaci starého drátěného zátarasu, byla realizována opatření proti  násilnému  přejezdu SH kolovými vozidly. Pro potřebu služby byly zavedeny nové, výkonné radiostanice WX 100. V roce 1969 byl zrušen výcvikový prapor Halže. 

     S blížícím se výročím vstupu vojsk WS bylo jasné, že s podporou a pomocí ze zahraničí dojde k protispolečenským vystoupením. Na základě rozkazu  N HSPSD a operačního nařízení velitele 12. bPS byly u školního praporu Zadní Chodov zorganizovány dvě pohotovostní roty, které měly být použity k zásahu v místech, kde by vznikly nějaké nepokoje. Nepokoje v Praze začaly 19. srpna 1969, proto byl u pohotovostního praporu vyhlášen poplach a přesunut na okraj Prahy, kde zůstal do nočních hodin v koloně a poté se vrátil zpět do tábora.

60.leta-05.jpg

Zákrok pořádkových sil SNB a Pohraniční stráže v Praze v roce 1969.

     Dne 20. srpna 1969 dopoledne byly z obou rot vytvořeny pořádkové jednotky doplněné příslušníky VB, proběhl rovněž metodický nácvik zákroku pod vedením příslušníků Veřejné bezpečnosti.                       

     K prvnímu nasazení došlo ještě téhož dne v horní části Václavského náměstí a u Prašné brány, kde došlo ke stavění barikád, ničení veřejného zařízení a zakládání požárů. Zde došlo k prvním zraněním dlažebními kostkami a šrouby. Dne 21. srpna byla jednotka nasazena v dopoledních hodinách v dolní části Václaváku. Den následující byli příslušníci PS využiti k hlídkové službě na Letné při zápase Sparta Praha Slovan Bratislava.

Zpáteční přesun k brigádě proběhl v noci z 1. na 2. září 1969.

     Za závěr  této  poměrně převratné historické etapy ve vývoji brigády je i dnes možno považovat  verdikty kontrolní a revizní komise KSČ brigády,  která rozhodla v souvislosti s postoji prověřovaných osob  v předchozím  krizovém období o jejich vyloučení z řad členů KSČ a propuštění do civilu. 

zpět