Jdi na obsah Jdi na menu
 


Budujeme občanské Sudety !!!

2. 10. 2013

(Ne)přátelé českého pohraničí

Když jsme v roce 2003 koupili v Otíně dům, začali jsme se kromě oprav zajímat také o historii tohoto domu. Sehnali jsme si od jediné otínské starousedlice současnou adresu německé rodiny, která vlastnila a obývala náš dům do roku 1946. Napsali jsme jim dopis asi v tom smyslu, že víme, že se narodili v našem domě, a že jsou u nás kdykoliv vítanými hosty. Asi po půl roce se ozvali, že se chystají do svého rodného kraje na Anenskou pouť, a že by nás rádi navštívili. Tím začalo naše přátelství se sourozenci Franzem a Mathilde Schwarzovými (v roce vysídlení jim bylo 12 a 6 let). První setkání bylo trochu rozpačité. Ani my, ani Schwarzovi, jsme nevěděli, jak začít, abychom se toho druhého něčím nedotkli. Pak ale naše setkání pokračovala, vzájemně jsme si vyměňovali různé zajímavosti, co se komu podařilo o Otíně nasbírat. Zejména Franz Schwarz jako historik-amatér nás neustále zásobuje novými a novými dokumenty, fotografiemi a vzpomínkami na Otín. Myslím, že nás naše přátelství všechny velmi obohatilo. Od té doby říkáme: My z Otína č.p.11 máme sudetskou otázku vyřešenou.

Potom jsem jednou při toulkách po Tachově narazil na nástěnku jakéhosi Klubu Českého pohraničí (dále jen KČP), o kterém jsem do té doby neměl ani tušení. Zdálo se mi , že se jedná o jakousi silně nacionalistickou odnož KSČM, a ze zvědavosti jsem si doma našel jejich webové stránky . Zjistil jsem , že jejich ústředí sídlí na stejné adrese jako ÚV KSČM . Mimo zajímavých myšlenek o proletářském internacionalismu jsem si přečetl zejména programové prohlášení, z něhož mne zvláště zaujala věta: „KČP bude vystupovat proti snahám o občanskou obnovu Sudet“. Ale vždyť občanská obnova Sudet – to je přeci přesně to, o co usiluje naše rodina a přátelé! Od této chvíle jsem pochopil, že Klub českého pohraničí je nepřítelem všeho toho, o co se v naší vesnici snažíme.

Nechalo mne to však v klidu, ať si každý hlásá své pravdy, když je nikomu nevnucuje.

Tím více mě vyděsilo, když se v posledním čísle Plánského měsíčníku objevil článek Setkání pohraničníků v Chodové Plané. Vybavilo se mi ihned prohlášení redakce měsíčníku z května 2009: „(Plánský měsíčník) nikdy neměl být a myslíme že nebyl platformou pro vyjadřování politických názorů. ….Vždy jsme se snažili vyvarovat se otiskování konfrontačních materiálů…“

V kontextu všeho toho , co jsem napsal výše, považuji otištění článku „Setkání pohraničníků v Chodové Plané“ za úplnou nehoráznost . Když se dnes na stránkách Plánského měsíčníku bez problémů prezentují organizace typu KČP, čeho se dočkáme příště?

Pavel Nutil, Otín

(Článek otiskujeme jako reakci na zmíněný článek. Článků přišlo více, další na toto téma zveřejňovat již nebudeme).

Plánský měsíčník    Ročník 2009  Číslo 11

autor článku je  místostarostou Plané za ODS