Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis předsedovi OV ČSBS Tachov

22. 4. 2012

Pane předsedo okresního výboru ČSBS v Tachově, Jiří Nenutile!

             Protože už mám skutečně dost vašich pomluv, intrik a lží, kterými, jak mne před svědky informovala jedna z vašich členek – paní Václavíková, jste zmanipuloval a „přesvědčil“ členy vaší plánské organizace ČSBS, aby byly svolní s tím, že po vašem nepochopitelném zákazu vystoupení představitele Klubu českého pohraničí na loňské pietní manifestaci v Pístově (víte, že bývalá předsedkyně ÚV ČSBS, paní Anděla Dvořáková, obdržela právě od KČP nejvyšší vyznamenání této organizace?) přijde na řadu také váš zákaz mého moderování této akce. Důvodem je vaše záměrně vykonstruovaná lež o tom, že prý jsem namísto svého závěrečného slova vloni přednesl onen vámi zakázaný projev zástupce KČP. Vyžádal jsem si tento vámi zakázaný projev od členů KČP a spolu s mým závěrečným slovem jsem oba texty připojil k tomuto dopisu, aby bylo možno si udělat obrázek o skutečném stavu věci – o vylhanosti vašeho tvrzení.

            Vaše intriky, lži a pomluvy mne uráží nejen jako člověka, ale i jako dlouholetého mediálního profesionála, novináře a bývalého šéfredaktora dvou velkých rádií, který se nikdy v životě nesnížil k tomu, aby si kýmkoli nechal diktoval, co má číst, říkat či psát. Sám moc dobře víte, že ani vaše snahy v minulosti mne „řídit“ pokyny typu: „…měl byste utlumit ten protiněmecký osten, který často míváme na akcích svazu…“, atd., u mne nikdy nenarazily na úrodnou půdu. Spíše jsem přemýšlel nad tím, proč vlastně jste členem a funkcionářem ČSBS, když vám tolik vadí protifašistické zaměření této vlastenecké organizace. Pokud byste si na tyto vaše „pokyny“ nemohl vzpomenout, mám je archivované v mailech od vás, rád je dám k dispozici.

Je velkou škodou, že jste zřejmě chyběl při výkladech novodobé historie na základní, střední i vysoké škole, protože zjevně nerozlišujete pojmy protiněmecký a protifašistický. Myslím si, že pravý důvod vašeho zákazu směrem k mému mnohaletému moderování pietní akce je právě skutečnost, že jsem se nikdy nedokázal podřídit vašim představám o tom, aby se už konečně přestalo mluvit o historické pravdě – kdo je skutečná oběť, kdo skutečný viník. Neumím v souvislosti s oběťmi německého fašismu vyslovovat jen plytká, obecná slova, která tzv. na nikoho neukážou, nikoho neodhalí, nikoho neoznačí… Je také velká škoda, že jste zřejmě nikdy neposlouchal projevy německých antifašistů z okresu Aue-Schwarzenberg v sousedním Sasku, kteří jsou po dlouhá léta pravidelnými hosty pietního aktu na Pístově. Jejich obsah totiž bývá ve směru k německé vině na rozpoutání neskutečných zvěrstev druhé světové války – židovského holocaustu i pochodů smrti – mnohem radikálnější, nežli všechny ostatní projevy dohromady. Až mi z nich někdy mrazilo v zádech…

Vloni to byl tedy Klub českého pohraničí, kdo nesměl vystoupit. Letos jsem to já, kdo má zákaz, protože jsem podle vás příliš „protiněmecký“ – prozraďte, kdo to bude příště? Někdo ze starostů a jejich zástupců, kdo si právě dovolí dostatečně neutlumit ten protifašistický osten? Někdo z představitelů organizací, kdo si dovolí připomenout skutečnou pravdu? Pak se ve vší tichosti „zapomenou“ pozvat němečtí antifašisté, aby svými projevy už konečně přestali narušovat onen  žádoucí směr pseudo-piety? Paní Václavíková si také mimo jiné povzdechla – že by mělo být absolutně jedno, zdali na Pístově hovoří člen ODS, ČSSD, komunista nebo bezpartijní člověk. Jistě mi tím chtěla naznačit, že se ta vaše selekce, kdo napříště smí a nesmí na pietním aktu hovořit, ubírá i tímto směrem. Což považuji za vrchol všeho…

Celá tato věc je o to horší, že jste k intrikám a lžím zneužil neschopnosti starých a mnohdy i přestárlých lidí, řadových členů ČSBS, analyticky a logicky uvažovat, odhalit manipulaci s nimi a tvrdě ji odmítnout. Stáří už je takové. Oni, vzhledem k věku a zdravotnímu stavu, postupně ztrácejí schopnost najít v sobě sílu dobrat se pravdy a spíše už přijímají věci kolem sebe tak, jak přicházejí. Naštěstí ale ne všichni. Proto jsem měl už vloni, krátce po Pístovu, informace, kterým se mi ani nechtělo věřit – informace o „utajeném“ jednání jakési plánské  „buňky“ ČSBS, na kterém jste tvrdě požadoval souhlas se zákazem mého moderování v dalším roce. Nikdy jsem si nemyslel – i vzhledem k mému zdravotnímu stavu – že budu pietní akt provázet svými slovy donekonečna. Že se vaším prostřednictvím se mnou ČSBS po dlouhých letech bezvadného a bezplatného servisu na té nejvyšší možné profesionální úrovni rozloučí a rozejde nikoli podáním ruky a obyčejným poděkováním, ale pomocí lží, intrik a manipulace – to by mě ani ve snu nenapadlo. Váš předchůdce ve funkci předsedy OV ČSBS, pan Leitner, mne dokonce za mnohaletou nezištnou spolupráci navrhoval na svazové vyznamenání. Bohužel, jeho úmrtí zastavilo vyřízení návrhu. Ale to byl úctyhodný člověk z jiného těsta…

Nevím a přemýšlím nad tím, kde se v tak mladém člověku berou tak odporné vlastnosti – lhaní, intrikaření, manipulace s téměř bezmocnými členy ČSBS. Vždycky jsem si myslel, že jako asistent senátora – vašeho otce, s nímž se velmi dobře znám už přes 30 let – budete dělat čest jeho jménu, funkci i postavení. Uvědomujete si, jak těžce vaše chování a morálka poškozuje právě postavení i úřad senátora za ČSSD? Víte, v životě si můžeme hrát na ledacos – na básníky, historiky, badatele, spisovatele a já nevím, na co ještě, ale pokud v nás není charakterní člověk s morálními kvalitami, který si od mládí právě díky těmto vlastnostem postupně získává respekt a uznání svého okolí, pak nás nikdy nezachrání ani tři tituly před jménem, ani dva za ním. Zůstaneme vždy jen pouhou slupkou zkaženého vejce. Přemýšlejte nad tím…

Vzkázal jste mi po paní Václavíkové, že mě zvete jako čestného hosta nedělní piety na Pístově. Myslím, že jste to nemyslel vážně a že o moji účast ve skutečnosti vůbec nestojíte. Je to jen další z vašich přetvářek a snaha ukázat členům ČSBS jakousi vlastně dobráckou a upřímnou tvář. Mimochodem - opravdoví čestní hosté se zvou trochu jiným způsobem, nežli vzkazováním přes někoho na poslední chvíli metodou: když ho uvidíš, tak mu to řekni. Hosté, u nichž je nám ctí, že je můžeme pozvat a že oni pozvání přijmou, se zvou minimálně osobně a dostatečně dopředu… Jako asistent senátora, tedy člověk snad znalý protokolu, byste to měl vědět a znát.

Svými intrikami, lží a manipulacemi jste jasně prokázal, že jste všechno – jen ne skutečný bojovník za svobodu, neboť svobodou je i svoboda projevu. Proto vás závěrem tohoto otevřeného dopisu vyzývám, abyste okamžitě odstoupil z funkce předsedy okresního výboru ČSBS v Tachově a ukončil členství v této organizaci, kterou jste svými intrikami, lží a manipulacemi velmi těžce poškodil. Nejen pro mne je nyní organizací zcela nečitelnou a plnou vnitřních rozporů. Vaše odsouzeníhodné jednání vás také zbavuje práva vést plamenné řeči nad hroby lidí, kteří skutečně položili životy za naši svobodu.

Vzhledem k tomu, že se bude celá řada lidí, zástupců orgánů a organizací, účastníků nedělního pietního aktu, ptát po mé nepřítomnosti, protože mě dlouhá léta znají – zasílám tento otevřený dopis s výzvou k vašemu odstoupení všem starostům a místostarostům měst a obcí na Tachovsku, poslancům a senátorům, redakcím regionálního i celostátního tisku, redakcím rádií a televizí, ústřednímu výboru ČSBS, představitelům zastupitelských úřadů států vítězné koalice, Izraele a generálnímu konzulovi RF, představitelům orgánů a organizací v okrese. Ať si nad jeho textem a přílohami sami udělají obrázek o vašem počínání – ale také o „neúnosně protiněmeckém“ tónu mého závěrečného slova i o „vysoké škodlivosti“ projevu zástupce KČP, který jste vloni zakázal přednést. Budete schopen se jim podívat do očí?

     Jiří Fejt, Planá