Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vražda vojína Havelky (Příspěvek z roku 2011)

3. 10. 2013

Vražda vojína Františka HAVELKY.

 Vražda vojína Františka Havelky dne 22.9.1938 plánským stavitelem Schweismeierem nebyla v žádném případě dílem jakési náhody, ale jasně politickým protičeskoslovenským aktem na jehož konci bylo rozbití naší první republiky.

            Vztah ke společnému československému státu mj. vyjádřili plánští Němci na velice bouřlivých oslavách 1. máje v roce 1938. Plánským náměstím opakovaně procházel průvod až 7000 ! osob z města a celého okresu. Představiteli tohoto nacionalistického pojetí oslav se stali profesoři místního státního reálného gymnázia Dr. Franz Miller, Fridrich Titz a Wilhelm Oswald.  Zfanatizovaný dav pochodoval v sevřených šicích se vztyčenými pravicemi za skandování hesla . „EIN-VOLK, EIN-REICH-EIN, FÜHRER“  

            Situace na Plánsku se dále významně zostřila po jednání Konrada Henleina s členem Runcimenovy mise Frankem Ashtonem-Gwatkinem v Mariánských Lázních. Henleinovci zneužili tohoto jednání k vyvolávání dalších konfliktů s československými státními orgány. Množily se případy tajného vyzbrojování. V Plané a jeho okolí se stále demonstrovalo a vyvěšovaly se vlajky SdP a portrétu Konrada Heinleina. Ústředním heslem všech poutačů bylo známé „EIN-VOLK, EIN REICH, EIN-FÜHRER“

Po 10. září po Hitlerově projevu se v Plané sešlo na Tržním náměstí více jak 2500 účastníků. Průvod prošel pod prapory s hákovými kříži několikrát náměstí.  Došlo i k prvním útokům na budovy okresního úřadu a četnickou stanici. Při těchto násilnostech byli mezi prvními zraněnými naši plánští četníci. Proti československým strážcům pořádku bylo použito dokonce střelby a to ze strany úředníka hospodářské záložny Windische ze Lhoty. Tato situace se zmírnila až po příjezdu obrněného vozidla příchodu vojenské asistence z Chodové Plané. Dne 16. 9. 1938 bylo konečně naší vládou zakázána činnost SdP jako odpověď na Heinleinovo provolání „WIR WOLLEN HEIM INS REICH“ (Chceme domů do říše.) Po tomto provolání přistoupilo vedení SdP k organizování ilegálních ozbrojených sborů Freikorps Heimatland proti československému státu. Sbor se dělil na obvody. Ten plánský vystupoval pod názvem KLUNKER. Hlavním úkolem sborů byla ochrana sudetoněmeckého obyvatelstva před násilnostmi „komunistů, sociálních demokratů, českých hraničářů a ustupujících československých jednotek“.

Po 20. 9. 1938 dosáhl svaz na naši kapitulantské vládě toho, že se mohl podílet na strážní službě v Plané. Jeho příslušníci při tom mohli používat označení rukávových pásek  s hákovým křížem Jejich představiteli Dr. Eduardu Nadlerovi byly vráceny i dříve zabavené zbraně. Tyto události přímo předcházely vraždě vojína Františka HAVELKY Ten byl smrtelně postřelen plánským stavitelem Schweismeierem v prostoru kamenného mostu u Červeného mlýna. Vojín Havelka prováděl strážní službu při zajišťování dalších vojáků, kteří zaminovávali uvedený most.

 Je nesmírnou ostudou nás občanů města Plané, že až nyní po dlouhých 73 letech jsme byli schopni, navíc prostřednictvím občana žijícím v sousedním domažlickém okresu, uctít památku vojáka -hraničáře, který položil svůj život při plnění úkolů k ochraně našich státních hranic Československé republiky.

 Bohužel, lidská paměť je velice krátká. Co si v této souvislosti myslet o přístupu některých plánských zastupitelů, kterým jsem předložil v minulém volebním období návrh usnesení tohoto znění:

            Zastupitelstvo Města Plané vyjadřuje protest proti užívání pojmu Sudety v názvu projektu Český západ, Strategický plán Leader "Sudety - místo k setkávání." Pojem Sudety je výrazem politickým, vyjadřující aktivní protičeskoslovenské působení, spojené s terorem a vraždami československých občanů, završené rozbitím 1. československé republiky.

            Žádáme MAS aby se napříště vyvaroval takovýchto formálních pochybení zvláště s odkazem na vyhlášky vlády z 22. května 1945 a z 31. srpna 1942 (navržená 14. února 1942)

Usnesení nebylo plánským zastupitelstvem schváleno ! V současné době jsou zaznamenávány oficiální aktivity ve jménu budování tzv. „Občanských Sudet“.  Při památce vojína Havelky a dalších více jak 260 obětí zavražděných českých hraničářů, vojáků, četníků a financů, německými sudeťáckými ordnery, je tento fakt více než alarmující, ostudný a nebojím se výrazu vlastizrádný !

Jak aktuálně zde zní odkaz našeho národního hrdiny Julia Fučíka.  LIDÉ, BDĚTE !!!

za o.s. Ve stopách plánských Chodů

Stanislav Kvasnička ml.