Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo jsme

     Hlavním úkolem našeho občanského sdružení je  osvětová činnost, která spočívá v pravdivém výkladu česko-německých vztahů, odmítání falšování a lživého výkladu českých i evropských dějin, v aktivitách proti snahám kriminalizovat období socializmu.

     Usilujeme o reálné chápání jevů současnosti a vystupování proti výše uvedeným záporným jevům. Spolupracujeme se sympatizujícími občany a občanskými sdruženími. Zvláštní pozornost věnujeme navazování přeshraniční spolupráce.

   Cílovým uživatelem našich stránek je každý z občanů, který se chce dozvědět objektivní informace o významu a poslání ochrany státních hranic Československa,  o náročnosti a nebezpečnosti služby jejich ochránců bez ohledu na údobí, v němž se čestná služba k ochraně státních hranic vykonávala. 

   Buď tedy vítán na našich stránkách každý, kdo nejsi ve svém myšlení a souzení historie v naší zemi zatemněn a zdemoralizován současnou politicko-mediální protispolečenskou kampaní. V tom případě čest a úcta Tobě, vážený čtenáři.

 „Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní.
Jenomže teď víme líp, kdo je kdo.
Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď.
Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív.
Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe.
Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky.
Kdo mění víru,neměl žádnou.
Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví.“ 
   

(Karel Čapek, Lidové noviny dne 4.12.1938)