Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pohraniční útvary SNB 9600

   Situace v našem pohraničí v letech 1945-1946 se vyznačovala velkou aktivitou

snb-01-m.jpg

Stržm. František MAŠEK pozdější zakladatel automobilní služby
v Plané

Sudetských Němců souvisejících s četným přecházením státních hranic s cílem převést majetek zanechaný na našem území. Jednalo se často o plně naložené vozy a celá stáda dobytka. Těmto přechodům dokonce asistovali i někteří příslušníci naší FS. Vzhledem k neexistenci jakýchkoliv ženijních opatření na SH nelze v této době hovořit o specifické taktice  při překonávání SH. Personální nedostatek příslušníků PP 1 NB a velká prostupnost hranice předznamenal potřebu vzniku nových útvarů na naší SH. Těmi se staly Pohraniční útvary SNB 9600. Jejich základem byli příslušníci  PP 1 NB.Hlavním úkolem  útvarů byla ochrana státních hranic.

Dle pamětníků největší problémy byly s ubytováním. Nejdůležitějším požadavkem  bylo  aby měl každý svou skříň a lůžko. O hygienických zařízeních nemohla být v té době řeč. Teplá voda byla přepychem stejně tak možnost pravidelného sprchování. Stravu si museli příslušníci platit sami a celkově znamenala 30-40% měsíčního příjmu. Velice složitá byla situace u ženatých příslušníků, kteří nepobírali odlučné a ze zbytku peněz museli přispívat na režii svých  rodin často bydlících ve vnitrozemí. Tento problém řada příslušníků  řešila tak, že byla ubytována u místních rolníků  u kterých se stravovala a ve volných chvílích jim pomáhala. Později jeden z jednotky, který prokázal své kuchařské umění, vařil pro celou jednotku.

    Velkou úlohu při překonávání obtíží měla výchova prováděná osvětovými důstojníky. Výsledkem bylo zapálení většiny pro politiku KSČ. Řada příslušníků se od počátku zapojila do veřejného a politického života v obcích Vysoká, Tři Sekery, Broumov, Svatý Kříž, Halže, Lesná, Rozvadov a Diana.  Služba byla vzhledem k malému počtu příslušníků zejména na vyhodnocených směrech  kam patřily zejména přístupové komunikace, orientační body s ohledem na schůdnost a náročnost terénu. Zde také docházelo k největšímu počtu střetů s narušiteli SH.  

    Celé toto období bylo charakteristické velkým množstvím zadržených narušitelů státních hranic, statisícovými zachráněnými hodnotami. Byl rovněž zaváděn určitý systém a řád, hledaly se a zároveň upevňovaly taktické prvky v činnosti hlídek.  Vzhledem k personálnímu složení útvarů byly proti němu vedeny četné útoky a to nejenom na veřejnosti, ale i v parlamentu.
  

snb-02-m.jpg

snb-03-m.jpg

Legenda pozdější  12. plánské, vrchní stržm. SOTONA,jeden z velitelů 7. roty  1 NB pluku, později velitel tachovské   roty PS 9600, na druhém snímku ještě jako prvorepublikový četník.

  Příslušníci útvaru velice dobře splnili úkoly v boji proti benderovcům, krátce na to celá řada z nich pochodovala  na Staroměstském náměstí v únorových dnech roku 1948. V dubnu 1949 nastoupilo k SNB mnoho nových příslušníků, kteří po  půlročním výcviku jako mladší strážmistři nastoupili ke službě na SH. K dalšímu posílení došlo v březnu 1950, kdy na státní hranici přišli první vojáci základní služby (tzv. červení vojáci)V úseku našeho plánského regionu byly dislokovány  útvary pohraničních útvarů SNB,  jejíž kádrovou základnu a velitelské jádro tvořily jednotky a příslušníci 1 NB Pohotovostního pluku. 

PÚ SNB Plzeň                                                                                                                                                           4. 4. rota Pohraničního útvaru SNB – 54 83 Přimda
    1. četa PÚ SNB Diana
    2. četa PÚ SNB Rozvadov
    3. četa PÚ SNB Jedlina

5. rota Pohraničního útvaru SNB – 5583 Tachov
    1. četa PÚ SNB Lesná
    2. četa PÚ SNB Pavlův Studenec
    3. četa PÚ SNB Halže
    - samostatné družstvo – PÚ SNB Jalový Dvůr
    4. četa PÚ SNB Broumov
    5. četa PÚ SNB Tři Sekery

PÚ SNB Karlovy Vary
1. rota Pohraničního útvaru – 5184 Lázně Kynžvart
    1. četa PÚ SNB Vysoká
    2. četa PÚ SNB Palič

    Mimo tuto organizační strukturu bylo v Tachově Světce dislokováno 4. jezdecké družstvo PU SNB organizačně začleněné k PÚ 8396 Plzeň.

    Počátkem roku 1950 došlo v úseku pozdějšího svazku Planá k další reorganizaci, která se dotkla zejména 5. roty Pohraničního útvaru SNB Tachov.

Rota pohraničního útvaru SNB – Přimda – velitel por. Josef VACEK
1. četa PÚ Lesná
2. četa PÚ SNB Pavlův Studenec
3. četa PÚ SNB Jalový Dvůr
4. četa PÚ SNB Halže

Rota pohraničního útvaru SNB Svatý Kříž (Chodský Újezd) velitel vrchní stržm. Jan TICHÝ
    - samostatné družstvo PÚ SNB Prostřední Žďár
    1. četa PÚ SNB Broumov
    2. četa PÚ SNB Tři Sekery
Rota pohraničního útvaru SNB Lázně Kynžvart – velitel por. Jaroslav VOJÁČEK útvar 8174 Karlovy Vary.

 snb-04-m.jpg

Zbraň a falešné dokumenty, agenta CIC, bývalého velitele SNB     v Tachově Jana HOŠKA.  Jako vlastizrádce byl odsouzen  k smrti a  popraven.