Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. Zastřelení voj. Miloše KUKLY dne 27. 11. 1979   Zadní Chodov

Zprávu o nebezpečném recidivistovi obdržel dozorčí služby pohraničních jednotek a útvarů v nočních hodinách. Provázelo ji upozornění, že hledaný je ozbrojen samopalem a několika desítkami nábojů. Šlo tedy o zvlášť nebezpečného člověka.

     U 1. školního praporu PS v Zadním Chodově se pohraničníci probouzeli do nového dne jako jindy. Čekal je tvrdý, náročný výcvik, jaký služba na hranici vyžadovala. Jen oči strážných hleděly do kraje kolem útvaru s daleko větší bdělostí.

     První spatřil osamělého muže pohraničník, střežící u závory před branou útvaru. Bylo okolo desáté hodiny dopolední. Zahlédl ho v dálce, na poli před útvarem. Bylo nutno prověřit, zda nejde o hledanou osobu. K prověření byla vyslána hlídka svobodník Miroslav  PLÍŠEK  a vojín Miloš KUKLA. Vyběhli ze strážnice a zamířili do polí, vstříc osamělému muži, který se viditelně vyhýbal objektům útvaru a obcházel je velkým obloukem. Sotva běžící pohraničníky zpozoroval, snažil se zmizet v nehlubokém údolí, kterým se klikatil Chodovský potok s břehy hustě porostlými olšinami.

     Pronásledování trvalo již několik minut. Pohraničníci, znající terén v okolí útvaru dobře, muže brzy dostihli. Přeběhli potok a zastavili se. Muž před nimi se zřetelně snažil dojít k nedaleké silnici, po které mohl postupovat rychleji. Pohraničníci byli od něho vzdálení pár desítek metrů. Svobodník vykřikl výzvu k zastavení. Muž nereagoval a pokračoval v běhu. Zastavil se teprve po druhé výzvě a otočil se k pohraničníkům.

     Do nastalého ticha zapráskala dávka výstřelů jeho samopalu. Jejich ozvěna se odrážela od strání, ale pohraničníci ji nevnímali. Viděli před sebou útočníka, kterého musejí zadržet. Svobodník okamžitě zalehl do vysoké trávy a palbu opětoval. Na muže však nemířil, domníval se, že se vzdá… Po pár minutách tichého napětí se útočník, který po vypálení dávky výstřelů ze samopalu rovněž zalehl, postavil se a zvedl ruce… 

     Když zvedl ruce, začala se k němu hlídka přibližovat. Stál před námi po kolena ve vysoké trávě, zbraň nebyla vidět. Útočník měl samopal v trávě u nohou. Zničehonic se sehnul a vystřelil dávku proti pohraničníkům. Svobodník palbu opětoval, ale tentokrát mířil. Muž před ním padl a údolím se rozhostilo tísnivé ticho…
Po výstřelech zazněl KUKLŮV výkřik.  Po likvidaci střelce se PLÍŠEK rozběhl ke KUKLOVI  Ležel na zemi, sténal a okolo něho se rozlévala kaluž krve, měl prostřelenou tepnu….

padli-11.jpg padli-12.jpg
padli-13.jpg
Na prvním snímku původní pomník Miloše KUKLY v místech, kde došlo k jeho smrtelnému zranění. Snímek 2. Nové místo cca 50 metrů za cedulí Zadní Chodov ve směru na Trstěnice. 3. snímek současná podoba desky.

Těžce zraněnému vojínu Miloši KUKLOVI byla okamžitě poskytnuta nejkvalitnější lékařská pomoc, ale jeho mladý život se zachránit již nepodařilo. Skonal 3. prosince 1979. 

     Krátce po majetkovém převratu v roce 1989 byl pomník  Miloše  KUKLY  novodobými „demokraty“  beztrestně zničen,  kovové části ukradeny a odevzdány do sběrných surovin. V současné době se obnovený pomníček  nachází zhruba 200 metrů od místa případu na relativně přehledném  místě u silnice ve směr na Trstěnice. O všechna místa je pečováno členy KČP sekce ochránců státních hranic Planá a o.s. Ve stopách plánských Chodů.
 

zpět