Jdi na obsah Jdi na menu
 


60.léta

ŠEDESÁTÁ   LÉTA  U   PLÁNSKÉ  BRIGÁDY

     Mezinárodní a vnitropolitická situace se významným způsobem odrazila i v tomto období. K největším změnám došlou té kategorie narušitelů, které bylo nutno v minulém období věnovat největší pozornost a která patřila mezi nejzákeřnější. Šlo o kategorii narušitelů agentů cizích nepřátelských rozvědek, osob nesouhlasících s politickým systémem. Výskyt této kategorie byl minimální. Důvodem byl fakt, že zahraniční agentury zaměřily svou pozornost na legální překračování hranic v rámci turistického ruchu. Nejnebezpečnější kategorií se stávají osoby rekrutující se z kriminálního prostředí, zběhů ČSLA, ale i PS. Tato skupina pro splnění svých zámyslů neváhala použít zbraní a přímo ohrozit životy pohraničníků.
   
   Další velkou skupinou narušitelů byli mladí lidé. Motivace byla velice různorodá. Útěky před různými tresty, domácí a rodinné konflikty, touha po dobrodružství. Další kategorií byli utečenci z ostatních socialistických zemí, zejména z NDR a PLR. Kteří se snažili přes naše území dostat se dále na západ. Tato poslední kategorie se podílela největší měrou v tlaku na státní hranici v létech 1968 - 1969.

     Z vyhodnocených případů vyplynulo, že k výrazné změně taktiky nedošlo. Byly využívány různé dopravní prostředky k přiblížení se do hraničního pásma, dostat se co nejdříve a co nejblíže k signálnímu přístroji U – 60, tu překonat a překročit SH. Nejvíce pokusů bylo zaznamenáváno v noční době. Vybavenost narušitelů se ani v tomto období zásadně nezměnila. Plánky, mapy, buzoly, kleště, případně zbraně.

     Těch bylo podstatně méně jak v předchozích obdobích. Z taktiky narušitelů vycházela činnost a taktika pohraničních hlídek. Hlavním prostředkem využívaným k OSH byl rotní signální přístroj U- 60, po jehož trase byla prováděna variantním způsobem hlídková činnost.  Maximální pozornost byla zaměřována na průzkum terénu, zejména na vyhodnocených směrech postupu, za maximálního využívání služebních psů.  Byla snaha i přesunovat pozornost do hloubky úseku, zejména na přístupové cesty a směry, pozornost byla věnována operativní práci ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu.

    Celkově lze konstatovat, že v tomto období došlo k zásadní změně systému střežení, nejpodstatnějším faktorem je přesunutí hlavního zájmu na čáru přístupu a na čáru signálů !

pokračování

 

Příspěvky

Výslednost OSH 12. bPS

29. 2. 2012