Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní brigáda

ŠKOLNÍ  BRIGÁDA  POHRANIČNÍ  STRÁŽE
hlava-psa.jpgXIV. sjezd  KSČ uzavřel předchozí tzv. etapu krizového vývoje. Jedním z jeho programových prohlášení bylo zdůraznění potřeby všestranného zdokonalování činnosti orgánů Bezpečnosti při ochraně socialistického zřízení, bezpečnosti a obranyschopnosti republiky v zájmu světové socialistické soustavy, majetku socialistického vlastnictví, veřejného pořádku, práv a svobody občanů. V souladu s tímto prohlášením rozhodla Rada obrany státu v září 1971 o znovu začlenění Pohraniční stráže do resortu Ministerstva vnitra. 15. prosince 1971 UV KSČ rozhodlo tento záměr realizovat od 1.1. 1972 s dalším úkolem posílit ochranu na západní a jižní hranici. V rámci těchto změn došlo ke zřízení hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic. (HS PS OSH). Opatření se zásadním způsobem dotkla i 12. bPS, kdy byla stanovena její nová organizace s platností od 1.6.1973. Na základě této nové organizace byly znovu  dány do podřízenosti:
5. chebské pohraniční brigádě FMV tyto jednotky:

1.  pohraniční rota Dyleň
2.  pohraniční roty    Mohelno
3.  pohraniční rota    Slatina
4.  pohraniční rota    Broumov
5.  pohraniční rota    Branka
6.  pohraniční rota    Pavlův Studenec
pohraniční prapor    Halže

9. domažlické brigádě Pohraniční stráže FMV tyto jednotky
7.  pohraniční rota    Vašíček
8.  pohraniční rota    Stoupa
9.  pohraniční rota    Hraničky
10. pohraniční rota   Nový Dvůr
11. pohraniční rota   Diana
12. pohraniční rota   Železná
pohraniční prapor     Rozvadov

      Skončilo tak období  kdy plánský svazek měl přímou odpovědnost za ochranu a obranu velice frekventovaného úseku státní hranice v oblasti Českého lesa mezi Dylení  a Přimdou. Byla zřízena 12 školní brigáda PS FMV s následující organizací:

- velitelství brigády
- štáb brigády
- politické oddělení
- týl brigády
- zabezpečovací jednotky
- velitelská rotarota týlového zabezpečení
- Školní prapory:

1. školní prapor Chodová Planá – velitel pplk. Jan THOMAYER

U praporu byli připravováni ve škole důstojníků v záloze vojáci maturanti pro funkce   velitelů čet v sestavě Pohraniční stráže.  Organizační strukturu tvořilo velitelství praporu, štáb, politická skupina, týl, velitelská rota a 2 roty ŠDZ (3+6 čet)

2. školní prapor Zadní Chodov – velitel mjr. Václav ČERVENÝ

U praporu byli školeni a připravováni pro službu velitelé družstev pro pohraniční roty a   v jedné četě velitelé družstev BzK. Organizační strukturu tvořilo velitelství praporu, štáb, politická skupina, týl, rota týlového a technického zabezpečení a 4 školní roty po třech četách.

3. školní prapor Tisová – velitel pplk. Vojtěch ŠIMONÍK

U praporu byli školeni velitelé spojovacích družstev a specialisté všech   spojovacích profesí potřebných pro chod služby u PS a VMV. Organizační strukturu tvořilo velitelství, štáb, politická skupina, technická skupina, týl, provozní četa a 3 školní roty (2 roty po 4 četách, 1 roty se třemi četami)

4. školní prapor Volary   - velitel pplk. Josef FUČÍK

U praporu byli školeni velitelé automobilních družstev, řidiči, automobilní specialisté pro službu v PS a VMV. Organizační strukturu tvořilo velitelství praporu, štáb, politická skupina, technická skupina, technická opravna, školní rota poddůstojnické školy automobilní, školní rota obrněných transportérů OT.                                                                

Výcvikové středisko  Libějovice – velitel mjr. Emil ČERMÁK

Středisko zabezpečovalo výcvik psovodů a velitelů družstev služebních psů, dále chov služebních psů.V těchto letech dosáhla brigáda celé řady ocenění a úspěchů. Dvakrát po sobě se stala držitelem putovního praporu ÚV SSM za dosahované výsledky v práci svazáckých organizací. Jednotlivé školní prapory dosahovaly při ukončení výcvikových cyklů výtečných výsledků. Jednotky brigády byly vyhodnoceny jako nejlepší z pochodujících jednotek na slavnostní vojenské přehlídce v Praze v roce 1980.

pokračování