Automobilní oddělení brigády (Reichl, Karban, Kovárník, Kvasnička st.