Důstojníci  a praporčíci brigády na jedné z přísah