Poslední přísaha v Plané v roce 1990 štáb 1. praporu