socha hrdiny ČSR Julia Fučíka na velitelství v Plané