stranická konference KSČ v sále kulturního domu v Chodové Plané