Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. republika II

K  ČESKO – NĚMECKÝM VZTAHŮM
     K. H. Frank,  při výslechu v roce 1945  přiznal, že 90 procent sudetských Němců stálo za heslem "Heim ins Reich !". Cituje mj. i Henleinovo osobní přiznání zrady ČSR v projevu ve Vídni 3. března 1941, kdy Henlein říká :" Byli bychom rádi dali přednost veřejnému vyznávání nacionálního socialismu, je však pochybno, česko německým  zdali bychom byli schopni, kdybychom si tak počínali, splnit svůj úkol, jimž bylo zničení Československa." Neexistuje snad větší a lepší důkaz sudeťácké věrolomnosti a velezrady, než toto veřejné Henleinovo přiznání. Konečně též sám K. H. Frank při výslechu dne 30.května 1945 - ještě ve Wiesbadenu - potvrdil úzké styky henleinovců a slovenských luďáků. Výslech K.H.Franka prokázal ještě i další zločiny tzv. Sudetoněmců vůči Čechům zbylým v zabraných pohraničních oblastech po Mnichovu. K. H. Frank doznal, že Češi na odstoupených územích neměli vůbec žádná občanská a politická práva počínaje právem na užívání rodného jazyka. neměli ani právo na život a na majetek (!!).

    Kde jsou dodnes křiklavě hlásané teze sudetských landsmannschaftů o "pokojném soužití Čechů a Němců" a o domnělých "českých vinách"? Kde jsou teze různých profesorů Ermacorů o tzv. "české genocidě sudetských Němců"? Pánové zapomněli  na  výslechy a přiznání sudetského zločince v rámci Norimberského soudu ??  Sudetoněmecké  zločiny ovšem roku 1946 nebyly jasné pouze  československým žalobcům. Ztotožnili se s nimi dokonce i tak kritičtí lidé, jako Anglosasové. Tak například dopisovatel  "Overseas News Agency" a rozhlasový komentátor Arthur Gaets telegrafoval v rozsáhlé zprávě o přepadení ČSR a též o henleinovcích toto: "Když prozkoumáme činnost Němců v Československu a po celé délce jeho hranic, máme docela jasné odůvodnění, proč dnes odmítají Češi přechovávat německou skupinu ve své zemi. V oněch dnech více než 85 procent Němců v Československu se dalo do služeb hitlerovské propagandy". 

    Není toto ta nejvýstižnější odpověď na veškeré minulé i současné bláboly o "nemorálnosti odsunu Němců z ČSR"? Není to ta nejkonkrétnější odpověď na všechny pokusy pánů expresidentů a soudobých ministrů zahraničí označovat odsun Němců z ČSR za jakýsi "zločin vyhnání" a dokonce za "genocidu"? Musíme vůbec ještě diskutovat o jakýchsi "kolektivních zločinech presidenta Beneše, čs. Státu a českého národa" na jakýchsi "nebohých sudetských Němcích"? Postoje mnoha "českých" politiků, předáků -a dokonce i církevních autorit (!) - k omluvám tzv. Sudetoněmcům jsou  nejhanebnějším politickým skandálem československých a dnes českých dějin nejen od roku 1989, nýbrž všeobecně od roku 1945 ! Český národ jako celek - ale zejména předáci politických stran a především naše česká vláda sama - by neměli vůbec přistupovat na žádnou formu tzv. "dialogu" s landsmannschafty. Otázky zaniklého sudetismu u nás jsou snad otázky pro historiky a jejich komise - a pro nikoho jiného, a zvláště ne pro europoslance. Plesání pánů Posseltů nad jakýmisi omluvami a "vstřicnými gesty" našich (??) představitelů jsou vrcholným nebezpečím pro republiku a zejména pro český národ. Jediným světlým signálem zásadního postoje k tzv. Sudetoněmcům je postoj našeho pana presidenta Václava Klause.

     Toto by měl být vzor přístupu - partnerem k jednání je vláda spolkové republiky Německa, nikoli landsmannschafty.  Jedině takový postoj hájí stát, republikánské zřízení, ústavu a naše hranice.