Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ze stanov

Článek 1
Název a sídlo.

1. Název občanského sdružení je Ve stopách Plánských Chodů (dále jen VPCH)
2. Sídlem VPCH  je  Fučíkova 701, Planá  348 15


Článek 2

1. VPCH je společenství občanů - zájemců o pravdivý výklad historie ochrany státních hranic ČSR.
2. VPCH je otevřenou, dobrovolnou, nezávislou a nadstranickou organizací působící  na území  České republiky. Může navazovat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí
3. VPCH je právnickou osobou: v právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese  odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.


ČÁST  II
Poslání a prostředky k plnění poslání.
Článek 3
Poslání

Posláním VPCH je zejména:
-  dokumentační, organizační činnost a systematické vyhledávání památek, jež dokumentují  činnost ochránců státních hranic v regionu,  jejich ochrana
- vybudování stále výstavní expozice ochrany státních hranic Československé republiky  v období let 1918-1992, v úseku střežení „plánské“ části Českého lesa.
- spolupráce s obdobnými spolky a institucemi, které se zabývají historií OSH.
- přednášková a publikační činnost


Článek 4
Činnost vedoucí k poslání .

1. K plnění svého poslání  vykonává VPCH zejména tyto činnosti :
- organizuje shromažďování písemností a artefaktů,  jež mají souvislost s činností OSH. - organizuje akce, kterými finančně a technicky zajišťuje provoz muzea

2. VPCH získává prostředky pro plnění svého poslání zejména z členských příspěvků, od sponzorů, dary od občanů, z výtěžků veřejných kulturních a jiných akcí a ze sbírek.