Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. rota PP 1 NB Tachov

7. rota Pohotovostního pluku 1 NB Tachov
7.rota-01.jpgJedním z prvních měst osvobozených na našem okrese  byl Tachov. Do města vstoupila americká armáda dne 2.5.1945. Na území republiky byla do listopadu.

 Vyhrocenou situaci v celém pohraničí způsobovala především činnost nacistických teroristických skupin Werwolf, Guttenberg, Zeppelin, oddílů sestavených většinou   z bývalých příslušníků SS armády a Hitlerjugend, kteří byli koncem války vyškoleni k provádění teroristických, sabotážních a diverzních akci na osvobozeném území. V regionu byla známá činnost výcvikového střediska vlkodavů v Karlových Varech. Další byla v Liberci, Teplicích, Praze a Krkonoších. Mezi jejich nejznámější akce patří vyhození mostu u Mikulova v Krušných horách, přepad vlaku na trati Podmokly-Chomutov a další teroristické akce v  Teplicích, Kadani, Doksech, Chebu, Benešově, Praze, Mariánských Lázních. Akce byly řízeny ze středisek v okupačních pásmech Německa v oblasti Schirding, Plavno, Drážďany a Pirna Teroristické akce Werwolf nacházely v pohraničí podporu  u velké části německého obyvatelstva. Mimo nich se v pohraničí ukrývala řada nacistických funkcionářů příslušníků armády a SS. Činnost fašistického podzemí tak hrozila vyrůst ve vážné nebezpečí proti nově vznikající republice. 7. rota  Pohotovostního pluku  1. NB, vstoupila do Tachova 26 srpna 1945 v počtu 180 příslušníků pod velením por. Josefa SUKA. Rota byla ubytována v budově bývalé továrny na tabák. Na rozdíl od jiných míst, kam příslušníci PP 1 NB přicházeli a byly jim vytvářeny přijatelné podmínky, bylo tomu v Tachově právě naopak. Největší odpůrcem jednotky byl předseda Okresní správní komise v Tachově lidovec Tretera.  Jmenovaný  otevřeně  zpochybňoval její  legálnost a  její přítomnost v Tachově označoval jako nežádoucí. Tyto potíže se podařilo odstranit až  po volbách v roce 1946.

Proces konsolidace poměrů v celém západním pohraničí velice často narušovaly   i  americké vojenské úřady, které  na mnoha místech odmítaly respektovat pravomoci nově zřízených Národních výborů . 

7.rota-02.jpg

Kasárna 7. roty PP 1NB Tachov r. 1945

     Příkladem těchto specifických vztahů mezi příslušníky Pluku a americkými jednotkami by mohl být případ zatčení německé nacistické překladatelky v Tachově, kterou přišli Američané osvobodit. Objekt kasáren Pohotovostní roty obklíčili obrněnými vozy, naložili ji a odjeli   Případ byl hlášen na ministerstvo vnitra a byl vznesen požadavek o výměnu celé americké vojenské jednotky, to bylo ve velice brzké době provedeno. Do Tachova přišla jiná americká vojenská jednotka a nový velitel města, kterým byla obstarána nová tlumočnice – Češka. S nimi byla již spolupráce lepší.   Popisované jednání příslušníků armády USA nebylo v žádném případě ojedinělé. Těchto případů, kdy došlo dokonce k vzájemným přestřelkám bylo více. Americká armáda tuto situaci řešila zvláštním oběžníkem.

    Příslušníci roty byli nasazováni k uzavírce státní hranice, k zabezpečení odsunu Němců, ke střežení internačního tábora a dalším úkolům. Jako např. k provádění domovních prohlídek ve smíšených hlídkách s vojáky americké armády. Z hlášení velitele roty ze dne 14. 12. 1945 vyplývá, že se zde Němci snažili místo odsunu dostat za hranice ilegálně a převést tam i svůj majetek. V týdnu od 7. 12 až 14. 12. 1945 bylo zatčeno v úseku 7. roty Pohotovostního pluku 1 NB 35 osob pro ilegální přechod státní hranice a přenášení majetku. Při jejich vyšetřování bylo zjištěno, že z okresu Tachov a Stříbro přešlo ilegálně hranici více jak 300 osob německé národnosti. Této situace využívaly i různé kriminální živly k páchání trestné činnosti.

7.rota-03-m.jpg

7.rota-04-m.jpg

Příslušníci 7. rota PP 1NB Tachov před budovou svých kasáren,  na dalším snímku  štáb 7. roty pod vedením VR vrchního strážmistra Josefa HANIBALA - Kyselka Tachov 1945 (z fotoarchivu Jaroslava HOŠKA)

1 Německá  překladatelka byla na seznamu hledaných osob v souvislosti s její činností za války. V těchto seznamech byli zejména příslušníci SS, Gestapa a osoby, které se nějak provinily proti českému obyvatelstvu. Tato osoba byla překladatelkou u vojenské posádky americké armády v Tachově. Z výpovědi  býv. příslušníka 7. roty 1NB pluku v Tachově  Jaroslava Hoška, ze dne 4. 5. 2011.  Činnost amerických vojenských úřadů může dokumentovat i známá událost  z  11. 2. 1946, tedy z doby, kdy se již americké jednotky na našem území nevyskytovaly. Tehdy skupina ozbrojených amerických vojáků odkryla tajný úkryt nacistických dokumentů v Hraďišťku pod Medníkem  u Štěchovic a odvezla bez vědomí československých orgánů tento archiv do americké okupační zóny v Německu.
 2 SOTONA, J.: Tachovsko očima pamětníků, OV KSČ 1983, str. 11

7.rota-05-m.jpg

7.rota-06-m.jpg

7.rota-07-m.jpg

1945 – 1946 Tachov odsun německého obyvatelstva, 7. rota 1 NB pluku pod velením štábního strážmistra Josefa HANIBALA.