Zadní Chodov 30. výročí úmrtí vojína Kukly (2008) 001