štábní strážmistr Sotona jeden z velitelů 7. roty a pozdější roty SNB