stržm. Chmelař jako agent CIC odsouzený v Plané k trestu smrti