Chodová Planá kasárna gen. Karola SWIERZEWSKÉHO, maršálové SSSR Koněv a Moskalenko 1968