komisionelní přetkoušení z tělesné přípravy budoucích poddůstojníků