plk. Doc. Ing. Miroslav Adamec CsC náčelník fakulty OSH VŠ SNB, bývalý velitel v Plané