zastupující velitel brigády Václav Mašek - hlášení veliteli PS