Doprovod Štrougala Beneš, Hlavačka, Pimpara, Duda,Nikl01