Maršálové SSSR Koněv a Moskalenko 17.5.1968 Ant. Škramovský