Přivítání předsedy FS Fierlingera v Rozvadově po levici vedoucí tajemník OV KSČ T