velitel Pohraniční stráže genpor.Ing.František Šádek v Plané